Antalya Kiralık Forklift

İş makinelerinin en önemlilerinden biri olan forkliftler pek çok alanda kullanılan makinelerdir. Tıpkı vinçler gibi, insan gücünün yetersiz kaldığı işleri yapmak amaçlı kullanılırlar. Çatalları aracılığıyla ağır olan yükleri bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan bir iş makinesidir. Pek çok sektörde forklift hizmetleri ihtiyaç duyulan hizmetlerdendir. Tüm ağır işlerin yapıldığı alanlarda kullanılan bu iş makineleri 80 tona kadar ağırlık taşımaktadırlar. Forklift özellikle paletleri kaldırmakta ve taşımakta kullanılır. Ayrıca depolama, stoklama gibi işlerin yapıldığı yerlerde elzem ihtiyaç oluşturmaktadırlar. Limanlar, havalimanları yine forklift kullanımına uygun alanlardandır. Ağır yükleri taşıma ve kaldırma amaçlı tasarlanmış olan bu iş makineleri trafiğe çıkamazlar. Sadece kullanım alanlarında çalışabilirler. Şehir içi ve şehirlerarası trafikte dolaşmaları yasaktır.

Forkliftler taşıdıkları yükleri ile birlikte en fazla 10 km hız yapabilmektedir. Topraklı alanlarda kullanılması imkânsız olan bu iş makinesinin yetki belgesi olmadan kullanılması da yasaktır. İş sahalarında yük taşımak ve kaldırmak için insanlara büyük bir yardımı olan forkliftin kullanımı hiç de kolay değildir.  Kullanacak, forklift kullanma ehliyetli kişinin olacak her türlü kazaya karşı soğukkanlı olması gereklidir. Forklift kullanıcılarının milli eğitim bakanlığı onaylı operatör belgesine sahip olması şarttır. Meydana gelecek bir kaza durumunda tüm sorumluluk operatöre aittir. Yükleme boşaltma işleminde oldukça işe yarayan bu iş makinelerin bilinen çeşitleri şunlardır:

Kullanılan enerji çeşitlerine göre çalışan forkliftler

  • Akülü olan forkliftler
  • Benzinli forkliftler
  • Mazotlu forkfitler
  • LPG li forkliftler

Aktarmasına göre olanlar

  • Kara tipi forklifler
  • Hidrolik olan forklitler

Forkliftlerin en önemli nitelikleri, derli toplu olmaları ve üstün manevra kabiliyetlerine sahip olmalarıdır. Çok büyük araçlar değillerdir. Ancak operatörün görüş alanın oldukça kısıtlı olması dezavantaj yaratmaktadır. Sanayide de oldukça çok kullanılan forkliftlerin son yıllarda tercih edilir olmasının nedenlerinden birisi de forklift hizmetleri kapsamında, bu makinelerin kiralamasının epeyce yaygınlaşmasıdır. Forklift kiralamanın ekonomik açıdan büyük avantaj sağlaması, kolay ulaşılabilir olması ve günümüz şartlarına uygun olması, birçok şirket tarafından tercih edilmesine olanak tanımaktadır.

Antalya Kiralık Forklift